Phục Hồi Tính Năng " Save and Quit " Trong Firefox Phiên Bản 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0

Trước đây, khi người dùng Firefox đóng nhiều tab đang mở, thì trình duyệt cho ta được phép  tùy chọn có lưu lại các tab nầy hay không để có thể nhanh chóng trở lại vào lần sau. Tuy nhiên, từ phiên bản Firefox 4.0 cho tới 7.0 hiện nay không hiểu vì sao tính năng này đã bị loại bỏ.
                                                                                                                         
Save and Quit” ( Lưu và thoát ) là tính năng cho phép lưu lại các tab được mở trên Firefox (trong trường hợp có nhiều hơn 1 tab đang mở) để cho phép người dùng có thể truy cập trở lại các tab này trong lần sử dụng sau .
Để khôi phục tính năng “Lưu và thoát” trên Firefox phiên bản 4.0 , 5.0 , 6.0 , 7.0 .Bạn làm như sau :

- Đầu tiên bạn gõ about:config vào khung địa chỉ của Firefox rồi nhấn Enter. Nhấn vào nút “ I’ ll be careful, I promise! ” ( Tôi sẻ cẩn thận , tôi hứa ! ) để tiếp tục.


- Từ danh sách các khóa hiện ra, bạn điền quitwarning vào khung Filter (lọc). Kích đúp vào khóa browser.showQuitWarning hiện bên dưới.

Sau khi kích đúp vào khóa này, giá trị của khóa sẽ được chuyển từ ‘False’ sang ‘True’.

Bây giờ, mỗi khi tắt đi Firefox khi đang có nhiều tab đang được mở, thay vì chỉ có 2 tùy chọn Close Tab (Thoát ) và Cancel ( Hủy ) như trước đây, Firefox sẽ có thêm tùy chọn ‘Save and Quit’ ( Lưu và thoát ), tương tự như phiên bản Firefox trước đây.


                                                                          Chúc các bạn thành công

Add a comment

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

tasukattawa :)
arigatou ;)

Đăng nhận xét